Dan-Gun Taekwon-do ITF - aktuality http://dangun.taekwondo.cz Aktuální informace školy Taekwon-do ITF Dan-Gun cs dangun@taekwondo.cz dangun@taekwondo.cz Nábor nových členů září 2017 http://dangun.taekwondo.cz/Nabor-novych-clenu-zari-2017-Aktualita#269 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>N&aacute;bor nov&yacute;ch členů do v&scaron;ech věkov&yacute;ch a technick&yacute;ch skupin bude prob&iacute;hat dne 13.9.2017 od 17:00 - 19:00 hod ve vestibulu Gymn&aacute;zia Litoměřick&aacute; 726, Praha 9 - Prosek. Po tomto term&iacute;nu se mohou d&aacute;le nov&aacute;čci přihl&aacute;sit před každou tr&eacute;ninkovou hodinou.</p> <p> ... Mon, 06 Jun 2017, 14:53:49 http://dangun.taekwondo.cz/Nabor-novych-clenu-zari-2017-Aktualita#269 Zkoušky na vyšší technické stupně 27.6.2017 http://dangun.taekwondo.cz/Zkousky-na-vyssi-technicke-stupne-2762017-Aktualita#268 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Dne 27.6.2017 se uskutečn&iacute; zkou&scaron;ky na vy&scaron;&scaron;&iacute; technick&eacute; stupně pro v&scaron;echny věkov&eacute; a technick&eacute; skupiny. ... Mon, 06 Jun 2017, 14:39:51 http://dangun.taekwondo.cz/Zkousky-na-vyssi-technicke-stupne-2762017-Aktualita#268 Jarní soustředění 5.5.-8.5.2017 http://dangun.taekwondo.cz/Jarni-soustredeni-55-852017-Aktualita#267 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>V term&iacute;nu 5.5. - 8.5.2017 bude na&scaron;e &scaron;kola opět poř&aacute;dat jarn&iacute; soustředěn&iacute; a to jak pro zač&aacute;tečn&iacute;ky, tak pro pokročil&eacute; (bez rozd&iacute;lu věku). Na toto soustředěn&iacute; s n&aacute;mi pojedou členov&eacute; Střediska talentovan&eacute; ml&aacute;deže Praha I a členov&eacute; &scaron;kol: Hwa-Rang, Ge-Baek Mlad&aacute; Boleslav, Silla, Chon-ji.....</p> <p> ... Thu, 03 Mar 2017, 13:37:42 http://dangun.taekwondo.cz/Jarni-soustredeni-55-852017-Aktualita#267 Nábor nových členů leden, únor 2017 http://dangun.taekwondo.cz/Nabor-novych-clenu-leden,-unor-2017-Aktualita#265 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>N&aacute;bor nov&yacute;ch členů do v&scaron;ech věkov&yacute;ch a technick&yacute;ch skupin prob&iacute;h&aacute; v lednu, &uacute;noru 2017&nbsp;v době tr&eacute;ninků zač&aacute;tečnick&yacute;ch skupin (nejl&eacute;pe před zač&aacute;tkem).</p> <p>- Tr&eacute;nink zač&aacute;tečn&iacute;ků dět&iacute; -př&iacute;pravka (6-11 let) prob&iacute;h&aacute; v Po: 17,00-18,00 hod a St: 16,30-17,30 hod. ... Tue, 01 Jan 2017, 11:40:13 http://dangun.taekwondo.cz/Nabor-novych-clenu-leden,-unor-2017-Aktualita#265 Zkoušky na vyšší technické stupně 21.2.2017 http://dangun.taekwondo.cz/Zkousky-na-vyssi-technicke-stupne-2122017-Aktualita#264 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Dne 21.2.2017 se uskutečn&iacute; zkou&scaron;ky na vy&scaron;&scaron;&iacute; technick&eacute; stupně pro v&scaron;echny věkov&eacute; a technick&eacute; skupiny.</p> <p>&bull; Zkou&scaron;ky budou prob&iacute;hat v na&scaron;&iacute; tělocvičně od 17,00 hod. Čas ukončen&iacute; z&aacute;vis&iacute; na počtu přihl&aacute;&scaron;en&yacute;ch studentů.</p> <p>&bull; Na zkou&scaron;ky je nutn&eacute; přin&eacute;st poplatek za zkou&scaron;ky pro Česk&yacute; svaz Taekwon-do ITF dle technick&eacute;ho stupně. ... Tue, 01 Jan 2017, 11:32:33 http://dangun.taekwondo.cz/Zkousky-na-vyssi-technicke-stupne-2122017-Aktualita#264 25. letní soustředění 2017 http://dangun.taekwondo.cz/25-letni-soustredeni-2017-Aktualita#263 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Letos již po pětadvac&aacute;t&eacute; budeme poř&aacute;dat letn&iacute; soustředěn&iacute;. ... Tue, 01 Jan 2017, 11:27:03 http://dangun.taekwondo.cz/25-letni-soustredeni-2017-Aktualita#263 20. zimní soustředění - leden 2017 http://dangun.taekwondo.cz/20-zimni-soustredeni--leden-2017-Aktualita#262 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Od 21.1. - 28.1.2017 bude na&scaron;e &scaron;kola opět poř&aacute;dat zimn&iacute; soustředěn&iacute;. Budeme ubytov&aacute;ni v chatě Lovrana. Chata se nach&aacute;z&iacute; př&iacute;mo na sjezdov&eacute; trati na svahu Čern&eacute; hory. Soustředěn&iacute; je&nbsp; určeno pro děti i dospěl&eacute;, jak pro lyžaře tak pro lyžaře zač&aacute;tečn&iacute;ky, kteř&iacute; v&scaron;ak již maj&iacute; s lyžov&aacute;n&iacute;m nějak&eacute; zku&scaron;enosti a d&aacute;le pro rodiče na&scaron;ich členů. Kromě lyžov&aacute;n&iacute; bude jedenkr&aacute;t denně prob&iacute;hat v&yacute;uka taekwon-do v nedalek&eacute; překr&aacute;sn&eacute; tělocvičně Obchodn&iacute; akademie pro tělesně postižen&eacute;.</p> <p>Cena čin&iacute;:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; pro děti do 17 let =&nbsp; 4000,- Kč ... Tue, 11 Nov 2016, 23:58:59 http://dangun.taekwondo.cz/20-zimni-soustredeni--leden-2017-Aktualita#262 Mikuláš 5.12.2016 http://dangun.taekwondo.cz/Mikulas-5122016-Aktualita#261 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Připom&iacute;n&aacute;m, že v ponděl&iacute; 5.12.2016 budou m&iacute;t obě dětsk&eacute; skupiny spojen&yacute; tr&eacute;nink od 17,00 - 18,30 hod. Přijde k n&aacute;m na tr&eacute;nink Mikul&aacute;&scaron; s čertem a andělem. Ostatn&iacute; děti z jin&yacute;ch skupin se tohoto tr&eacute;ninku mohou tak&eacute; z&uacute;častnit, př&iacute;padně i sourozenci.</p> <p>Rodiče s d&aacute;rky pro děti (pro v&scaron;echny děti) budou velice v&iacute;t&aacute;ni.</p> <p>Osobn&iacute; d&aacute;rky pro vlastn&iacute; děti bohužel z časov&yacute;ch důvodů nemůžeme rozd&aacute;vat...</p> </body> </html> Fri, 11 Nov 2016, 20:17:28 http://dangun.taekwondo.cz/Mikulas-5122016-Aktualita#261 Nábor nových členů září, říjen, listopad 2016 http://dangun.taekwondo.cz/Nabor-novych-clenu-zari,-rijen,-listopad-2016-Aktualita#260 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>N&aacute;bor nov&yacute;ch členů do v&scaron;ech věkov&yacute;ch a technick&yacute;ch skupin prob&iacute;h&aacute; v z&aacute;ř&iacute;, ř&iacute;jnu, listopadu&nbsp;v době tr&eacute;ninků zač&aacute;tečnick&yacute;ch skupin (nejl&eacute;pe před zač&aacute;tkem).</p> <p> ... Mon, 09 Sep 2016, 14:22:04 http://dangun.taekwondo.cz/Nabor-novych-clenu-zari,-rijen,-listopad-2016-Aktualita#260 Podzimní soustředění 27.-30.10.2016 http://dangun.taekwondo.cz/Podzimni-soustredeni-27-30102016-Aktualita#259 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>V term&iacute;nu 27.10. - 30.10.2016 bude na&scaron;e &scaron;kola opět poř&aacute;dat podzimn&iacute; soustředěn&iacute; a to jak pro zač&aacute;tečn&iacute;ky, tak pro pokročil&eacute; (bez rozd&iacute;lu věku). Na toto soustředěn&iacute; s n&aacute;mi pojedou členov&eacute; Střediska talentovan&eacute; ml&aacute;deže Praha I. Toto soustředěn&iacute; bude prob&iacute;hat v rekreačně sportovn&iacute;m středisku U Star&eacute;ho rybn&iacute;ka - Zbraslavice. Př&iacute;jezd na soustředěn&iacute; dne 27.10.2016 mezi 14,00-14,30 hod odjezd ze soustředěn&iacute; dne 30.10.2016 cca 13,00 hod. Are&aacute;l se nach&aacute;z&iacute; v bl&iacute;zkosti obce Zbraslavice okres Kutn&aacute; Hora. ... Mon, 09 Sep 2016, 14:15:43 http://dangun.taekwondo.cz/Podzimni-soustredeni-27-30102016-Aktualita#259