Dan-Gun Taekwon-do ITF - aktuality http://dangun.taekwondo.cz Aktuální informace školy Taekwon-do ITF Dan-Gun cs dangun@taekwondo.cz dangun@taekwondo.cz Nábor nových členů 2018 pro všechny pobočky http://dangun.taekwondo.cz/Nabor-novych-clenu-2018-pro-vsechny-pobocky-Aktualita#272 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Dětsk&aacute; př&iacute;pravka je otevřena pro děti od 6 let a je vedena pro rozvoj v&scaron;eobecn&eacute; motoriky se zaměřen&iacute;m na taekwon-do, včetně her a soutěž&iacute;. Zač&aacute;tečn&iacute;ci maj&iacute; prvn&iacute; tr&eacute;ninkovou lekci na zkou&scaron;ku zdarma. Po zaplacen&iacute; člensk&yacute;ch př&iacute;spěvků obdrž&iacute; v&scaron;ichni nov&aacute;čci zdarma odd&iacute;lov&eacute; tričko. Po prvn&iacute;ch zkou&scaron;k&aacute;ch dostanou v&scaron;ichni cvičenci zdarma odd&iacute;lovou lapu. Využijte i možnosti tr&eacute;ninku cel&eacute; rodiny s v&yacute;raznou slevou.</p> <p> ... Sun, 01 Jan 2018, 15:58:16 http://dangun.taekwondo.cz/Nabor-novych-clenu-2018-pro-vsechny-pobocky-Aktualita#272 26. velké letní soustředění - tábor taekwonda, červenec 2018 http://dangun.taekwondo.cz/26-velke-letni-soustredeni--tabor-taekwonda,-cervenec-2018-Aktualita#271 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p style="text-align: justify;">Letos již po &scaron;estadvac&aacute;t&eacute; budeme poř&aacute;dat letn&iacute; soustředěn&iacute; - t&aacute;bor taekwonda. ... Sun, 01 Jan 2018, 15:48:36 http://dangun.taekwondo.cz/26-velke-letni-soustredeni--tabor-taekwonda,-cervenec-2018-Aktualita#271 Vyzvednutí dětí před tréninkem ze školní družiny pro Prosek, Líbeznice, Kbely a Čakovice http://dangun.taekwondo.cz/Vyzvednuti-deti-pred-treninkem-ze-skolni-druziny-pro-Prosek,-Libeznice,-Kbely-a-Cakovice-Aktualita#270 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>V leto&scaron;n&iacute;m roce m&aacute;me pro př&iacute;padn&eacute; z&aacute;jemce novinku. Nab&iacute;z&iacute;me možnost vyzvednout před tr&eacute;ninkem Va&scaron;e ditě ze &scaron;koln&iacute; družiny.</p> <p>T&yacute;k&aacute; se pro: Prosek - vyzvednut&iacute; ze &scaron;koln&iacute; družiny Z&Scaron; Litv&iacute;novsk&aacute; 600 (ponděl&iacute; a středa vyzvednut&iacute; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; v cca 16,30 hod)</p> <p> ... Sun, 09 Sep 2017, 10:36:09 http://dangun.taekwondo.cz/Vyzvednuti-deti-pred-treninkem-ze-skolni-druziny-pro-Prosek,-Libeznice,-Kbely-a-Cakovice-Aktualita#270 Nábor nových členů listopad, prosínec 2017 pro všechny pobočky http://dangun.taekwondo.cz/Nabor-novych-clenu-listopad,-prosinec-2017-pro-vsechny-pobocky-Aktualita#269 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Dětsk&aacute; př&iacute;pravka je otevřena pro děti od 6 let a je vedena pro rozvoj v&scaron;eobecn&eacute; motoriky se zaměřen&iacute;m na taekwon-do, včetně her a soutěž&iacute;. Zač&aacute;tečn&iacute;ci maj&iacute; prvn&iacute; tr&eacute;ninkovou lekci na zkou&scaron;ku zdarma. Po zaplacen&iacute; člensk&yacute;ch př&iacute;spěvků obdrž&iacute; v&scaron;ichni nov&aacute;čci zdarma odd&iacute;lov&eacute; tričko. Po prvn&iacute;ch zkou&scaron;k&aacute;ch dostanou v&scaron;ichni cvičenci zdarma odd&iacute;lovou lapu. Využijte i možnosti tr&eacute;ninku cel&eacute; rodiny s v&yacute;raznou slevou.</p> <p> ... Mon, 06 Jun 2017, 14:53:49 http://dangun.taekwondo.cz/Nabor-novych-clenu-listopad,-prosinec-2017-pro-vsechny-pobocky-Aktualita#269 Zkoušky na vyšší technické stupně 27.6.2017 http://dangun.taekwondo.cz/Zkousky-na-vyssi-technicke-stupne-2762017-Aktualita#268 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Dne 27.6.2017 se uskutečn&iacute; zkou&scaron;ky na vy&scaron;&scaron;&iacute; technick&eacute; stupně pro v&scaron;echny věkov&eacute; a technick&eacute; skupiny. ... Mon, 06 Jun 2017, 14:39:51 http://dangun.taekwondo.cz/Zkousky-na-vyssi-technicke-stupne-2762017-Aktualita#268 Jarní soustředění 5.5.-8.5.2017 http://dangun.taekwondo.cz/Jarni-soustredeni-55-852017-Aktualita#267 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>V term&iacute;nu 5.5. - 8.5.2017 bude na&scaron;e &scaron;kola opět poř&aacute;dat jarn&iacute; soustředěn&iacute; a to jak pro zač&aacute;tečn&iacute;ky, tak pro pokročil&eacute; (bez rozd&iacute;lu věku). Na toto soustředěn&iacute; s n&aacute;mi pojedou členov&eacute; Střediska talentovan&eacute; ml&aacute;deže Praha I a členov&eacute; &scaron;kol: Hwa-Rang, Ge-Baek Mlad&aacute; Boleslav, Silla, Chon-ji.....</p> <p> ... Thu, 03 Mar 2017, 13:37:42 http://dangun.taekwondo.cz/Jarni-soustredeni-55-852017-Aktualita#267 Nábor nových členů leden, únor 2017 http://dangun.taekwondo.cz/Nabor-novych-clenu-leden,-unor-2017-Aktualita#265 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>N&aacute;bor nov&yacute;ch členů do v&scaron;ech věkov&yacute;ch a technick&yacute;ch skupin prob&iacute;h&aacute; v lednu, &uacute;noru 2017&nbsp;v době tr&eacute;ninků zač&aacute;tečnick&yacute;ch skupin (nejl&eacute;pe před zač&aacute;tkem).</p> <p>- Tr&eacute;nink zač&aacute;tečn&iacute;ků dět&iacute; -př&iacute;pravka (6-11 let) prob&iacute;h&aacute; v Po: 17,00-18,00 hod a St: 16,30-17,30 hod. ... Tue, 01 Jan 2017, 11:40:13 http://dangun.taekwondo.cz/Nabor-novych-clenu-leden,-unor-2017-Aktualita#265 Zkoušky na vyšší technické stupně 21.2.2017 http://dangun.taekwondo.cz/Zkousky-na-vyssi-technicke-stupne-2122017-Aktualita#264 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Dne 21.2.2017 se uskutečn&iacute; zkou&scaron;ky na vy&scaron;&scaron;&iacute; technick&eacute; stupně pro v&scaron;echny věkov&eacute; a technick&eacute; skupiny.</p> <p>&bull; Zkou&scaron;ky budou prob&iacute;hat v na&scaron;&iacute; tělocvičně od 17,00 hod. Čas ukončen&iacute; z&aacute;vis&iacute; na počtu přihl&aacute;&scaron;en&yacute;ch studentů.</p> <p>&bull; Na zkou&scaron;ky je nutn&eacute; přin&eacute;st poplatek za zkou&scaron;ky pro Česk&yacute; svaz Taekwon-do ITF dle technick&eacute;ho stupně. ... Tue, 01 Jan 2017, 11:32:33 http://dangun.taekwondo.cz/Zkousky-na-vyssi-technicke-stupne-2122017-Aktualita#264 25. letní soustředění 2017 http://dangun.taekwondo.cz/25-letni-soustredeni-2017-Aktualita#263 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Letos již po pětadvac&aacute;t&eacute; budeme poř&aacute;dat letn&iacute; soustředěn&iacute;. ... Tue, 01 Jan 2017, 11:27:03 http://dangun.taekwondo.cz/25-letni-soustredeni-2017-Aktualita#263 20. zimní soustředění - leden 2017 http://dangun.taekwondo.cz/20-zimni-soustredeni--leden-2017-Aktualita#262 <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Od 21.1. - 28.1.2017 bude na&scaron;e &scaron;kola opět poř&aacute;dat zimn&iacute; soustředěn&iacute;. Budeme ubytov&aacute;ni v chatě Lovrana. Chata se nach&aacute;z&iacute; př&iacute;mo na sjezdov&eacute; trati na svahu Čern&eacute; hory. Soustředěn&iacute; je&nbsp; určeno pro děti i dospěl&eacute;, jak pro lyžaře tak pro lyžaře zač&aacute;tečn&iacute;ky, kteř&iacute; v&scaron;ak již maj&iacute; s lyžov&aacute;n&iacute;m nějak&eacute; zku&scaron;enosti a d&aacute;le pro rodiče na&scaron;ich členů. Kromě lyžov&aacute;n&iacute; bude jedenkr&aacute;t denně prob&iacute;hat v&yacute;uka taekwon-do v nedalek&eacute; překr&aacute;sn&eacute; tělocvičně Obchodn&iacute; akademie pro tělesně postižen&eacute;.</p> <p>Cena čin&iacute;:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; pro děti do 17 let =&nbsp; 4000,- Kč ... Tue, 11 Nov 2016, 23:58:59 http://dangun.taekwondo.cz/20-zimni-soustredeni--leden-2017-Aktualita#262