Hoosin sool znamená vlastní sebeobranu. Jako jediná disciplína je Hoosin Sool nesoutěžní, protože zde jsou povoleny veškeré techniky Taekwondo, tedy i podmety, páky a další techniky, které by nemohly ani být ve volném souboji kontrolovatelné. Tato disciplína zahrnuje i sebeobranu proti ozbrojenému protivníkovi (nožem, tyčí apod.).

Základním principem sebeobrany je obrana proti útočníkovi, který nás napadl, nikoliv její použití k útoku.