Škola Taekwon-do ITF Dan-Gun,     dan-gun@volny.cz,    +420 603 246 433

V této disciplíně ukazuje závodník svoji obratnost a koordinaci v kopech ve výskoku. Celkem se provádí 5 technik, které jsou shodné pro muže i ženy.
Přerážené desky jsou zpravidla dřevěné (smrkové dřevo) o rozměrech 30 x 30 x 1,5 cm, případně také podobně jako u silového přerážení o síle 2 cm. V současnosti se na závodech používají speciální stojany s vyražecími mechanismy s pevně uchycenými plastovými deskami. Tyto desky mají totožné rozměry jako desky dřevěné.

Informace pro závodníky a rozhodčí

Při soutěžích se provádí přímý kop (Twimyo nopi chagi), obloukový kop (Twimyo dollyo chagi) obloukový kop v otočce (Twimyo bandae dollyo chagi), boční kop v otočce (Twimyo dollimyo chagi) a kop do dálky (Twimyo nomo chagi).

V této disciplíně se hodnotí správné provedení techniky (tj. správná úderová plocha, stabilita) a procedura (přípravné postoje, naměření, atd. Pokud je vše správně provedeno a ve stanoveném čase (30s na jednotlivou techniku) přistupuje se k hodnocení síly techniky. Za zlomenou desku se udělují 3 body, za pouze nalomenou desku 1 bod.

Správnost provedení a případně bodové ohodnocení posuzují:

  • 1 předseda poroty
  • 2 členové poroty
  • 5 rozhodčích
  • časomíra
  • zapisovatel