Škola Taekwon-do ITF Dan-Gun,     dan-gun@volny.cz,    +420 603 246 433

Tull v překladu znamená "technická sestava". Jedná se o boj proti fiktivnímu nepříteli, prováděnými v základních tj. přesně definovaných a prováděných technikách. Každý tull - sestava - je pojmenován po význačných osobnostech, nebo událostech z korejské historie. Svůj význam má i diagram sestavy - tedy cesta a směr po které je sestava cvičena. Například sestava Tong-il má diagram ve tvaru písmene "I", což má symbolizovat snahu o sjednocení obou částí Koreje.
Sestav je v Taekwondo ITF celkem 24, stejně jako hodin v jednom dni. Sestavy jsou řazeny podle technických stupnů a pro každé zkoušky jsou určeny určité povinné sestavy - vždy samozřejmě se sestavami předchozími.

Informace pro závodníky a rozhodčí

Pro posouzení, kdo ze závodníků cvičí lépe se hodnotí několik různých kritérií:

V první řadě je to technický obsah (0 - 10 bodů), kde se hodnotí správnost sestavy po její technické stránce (správný postoj, pásmo, úderová plocha, průběh techniky, nápřah). Dále se hodnotí podle dalších čtyř kategorií kritérií, a to: síly, kontroly dechu, rovnováhy a rytmu.
U síly (0 - 6 bodů) se hodnotí energie prováděné techniky (dynamika, ne "tlačení").
U kontroly dechu (0 - 6 bodů) se hodnotí správný dech (načasování, soulad s rychlostí a tvrdostí techniky).
U rovnováhy (0 - 6 bodů) se hodnotí rovnováha při provádění jednotlivých technik.
Rytmus (0 - 6 bodů) - zde se hodnotí správná rychlost a časování jednotlivých technik v sestavě (pomalé techniky, techniky prováděné v rychlém sledu za sebou, navázané techniky apod.).
V této disciplíně se samozřejmě může soutěžit i v týmech. V takovém případě je z hlediska rozhodčích posuzováno ještě další kritérium a to týmová spolupráce (0 - 10 bodů), kde se hodnotí celková prezentace týmu (souhra jednotlivých členů týmu, choreografie). Tým se skládá z 5ti závodníků a 1 náhradníka.

V soutěži jednotlivců i týmů závodníci cvičí postupně volitelný tull (od Chon-ji po sestavy na další technický stupeň, než má závodník) a povinný tull, který losuje předseda poroty (opět z rozsahu od Chon-ji až po technické sestavy na další technický stupeň, než má závodník).

Samotný sbor rozhodčích pro tuto disciplínu se skládá z:

  • Předsedy
  • 2 členů poroty
  • 5 sudích (z nichž jeden komunikuje se závodníky)
  • 1 zapisovatele