Škola Taekwon-do ITF Dan-Gun,     dan-gun@volny.cz,    +420 603 246 433

Wirok znamená silové přerážení. V této disciplíně ukazuje závodník sílu svých technik na přerážení plastových (případně dřevěných) desek upevněných ve speciálním stojanu. Celkem se provádí 5 technik, které jsou rozdílné pro muže a ženy.

Přerážené desky jsou zpravidla dřevěné (smrkové dřevo) o rozměrech 30 x 30 x 2 cm. V současnosti se na závodech používají také plastové vyražecí desky a stejných rozměrech.

Informace pro závodníky a rozhodčí

Muži provádí úder pěstí (Ap joomok jirugi), sek (Sonkal yop taerigi), boční kop (Yopcha jirugi) , obloukový kop (Dollyo chagi) a obloukový kop v otočce (Bandae dollyo chagi).

Ženy neprovádějí úder pěstí a obloukový kop v otočce a místo toho provádí úder loktem (Ap palkup) a boční kop v otočce (Dollimyo yopchagi).

V této disciplíně se hodnotí správné provedení techniky (tj. správná úderová plocha, stabilita) a procedura (přípravné postoje, naměření, atd.). Pokud závodník upadne, nebo se přidrží stojanu, není technika uznána. Je-li vše provedeno správně a ve stanoveném čase (30 sec. na jednotlivou techniku) přistupuje se k hodnocení síly techniky. Za zlomenou desku se udělují 3 body, za pouze nalomenou desku 1 bod.

Správnost provedení a případně bodové ohodnocení posuzují:

  • 1 předseda poroty
  • 2 členové poroty
  • 5 rozhodčích
  • časomíra
  • zapisovatel