V současné době má škola Dan-Gun celkem 7 poboček v Praze 8, 9 a Praze-Východ. V případě zájmu je možné využívat tréninkové časy a termíny různých poboček.

Detailní rozpis tréninků pro jednotlivé technické skupiny a jednotlivé pobočky je uveden níže.