Škola Taekwon-do ITF Dan-Gun,     dan-gun@volny.cz,    +420 603 246 433

Nábor nových členů probíhá v září a v říjnu 2020. Protože trénink začátečníků je veden pozvolna je možné se přihlásit i v průběhu roku, po datu náboru.

 

Pobočky

Praha 9, Prosek

Praha 9, Kbely

Praha 9, Čakovice

Praha 8, Libeň

Čelákovice

Hovorčovice

Líbeznice

 

Pro koho je Taekwon-do určeno

Taekwon-do může cvičit každý, bez rozdílu věku a pohlaví, komu nechybí chuť a vytrvalost. Nezáleží dokonce ani na fyzické průpravě a schopnostech, neboť metodika tréninků je propracována tak, aby byli cvičenci zatěžováni pozvolna. Díky počtu členů může škola nabídnout nejen rozdělení skupin dle věku, ale i současně podle technické vyspělosti. Nestává se tak, aby děti cvičily s dospělými a začátečníci s pokročilými. Ve škole Dan-Gun uvidíte cvičit v oddělených skupinách nejenom děti ve věku 6 let, ale i dospělé ve věku nad 45 let. Děti začínají cvičit v přípravné skupině (6-11 let), kde je trénink veden s ohledem na jejich vývojové zákonitosti pro rozvoj všeobecné motoriky pohybu se zaměřením na taekwon-do. Trénink je veden v různých obměnách se zapojením her. Tak se velice nenásilnou formou seznámí s taekwondem a vylepší své pohybové dovednosti. Po zkouškách na technický stupeň jsou děti zařazeny do vyšších dětských technických skupin, kde se plně začlení do tréninků taekwonda. Dospělí ve své náborové skupině získají základní poznatky o tomto bojovém umění, které postupem času prohloubí a mohou získat až černý pás.

Všem se snažíme vštěpovat filozofii Taekwon-do, tedy žít v duchu zásad Taekwon-do, jenž jsou:

Zdvořilost

Čestnost

Sebeovládání

Nezdolný duch

 

V čem přijít na první trénink

Na první tréninky postačuje sportovní oděv, později se cvičí v doboku (např. v aikido se tomu říká kimono). Cvičí se naboso, případně je povolena i sálová obuv.

Každý začátečník obdrží po zaregistrování do oddílu zdarma oddílové trička a po složení prvních zkoušek obdrží zdarma oddílovou lapu.

Všichni členové mohou v rámci členských příspěvků zdarma navštěvovat i jiné skupiny např.: cvičenci z Hovorčovic mohou zdarma docházet na tréninky v Líbeznicích, Čakovicích případně i na tréninky na Proseku.